تاریخ

شرکت پوشاک Runkai (Zhongshan) با مسئولیت محدود در ماه مه 2015 تأسیس شد (شرکت پوشاک اصلی Zhongshan RunYan, Ltd.

车缝车间 (3)
2022

که در سال 2011 تأسیس شد، سپس در می 2015 به Runkai تغییر نام داد.